สลิงกันสบัด

  • สลิงกันสบัด
  • สลิงกันสบัด
  • สลิงกันสบัด

รายละเอียด

Whipcheck หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สลิงกันสบัด ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับงานกันสบัดของระบบสายไฮดรอลิค