สลิงอ่อน

  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน

รายละเอียด

สลิงอ่อน : สลิงใยสังเคราะห์ เหมาะสำหรับการยกชิ้นงานที่ต้องการไม่ให้มีรอยขูด
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการเก็บและบำรุงรักษา

คุณอาจจะชอบ