สลิงอ่อน

  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน
  • สลิงอ่อน

รายละเอียด

  • "TRACK" เป็นสลิงที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยสังเคราะห์ Polyester 100% มีคุณสมบัติพิเศษสามารถรับแรงดึงได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับใช้ยกชิ้นงานที่ต้องการไม่ให้ชิ้นงานเป็นรอย เก็บรักษาง่าย มีทั้งชนิดใช้กับงานยก และ งานรัด
  • Webbing ผลิตตามมาตรฐาน EN-1492-1 Safety Factor 7 : 1
  • Ratchet ผลิตตามมาตรฐาน EN-12195-2 Safety Factor 2 : 1

คุณอาจจะชอบ